היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

 

מסגרת פרטית

המסגרת הפרטית מיועדת לתלמידים בהרשמה פרטית.
הסדנאות במסגרת הפרטית מתקיימים במעבדות היחידה
לנוער שוחר מדע בטכניון בשעות אחר הצהרים.