היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון
Admiror Gallery cannot create thumbnails in C:\inetpub\wwwroot\noar/plugins/content/AdmirorGallery/thumbs\summer_picture\
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 3.0
Server OS:Microsoft-IIS/7.5
Client OS:Unknown
PHP:5.3.29
  • מסבירים פיזיקה למבוגרים...
    big image
    מסבירים פיזיקה למבוגרים...
  • מיכאל מסביר לתלמידים
    big image
    מיכאל מסביר לתלמידים