היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

מידע כללי | גרסת הדפסה |  דואר אלקטרוני
המשתתפים
הסדנאות מיועדות לתלמידי כיתות ה'-ט' ולתלמידים מחוננים ומצטיינים מכיתות ד', בעלי מוטיבציה לימודית, התנהגות נאותה וסקרנות למדע ולהנדסה. על המשתתפים חלים כללי הבטיחות וההתנהגות.

הסדנאות יותאמו לגיל ולרקע המשתתפים בהתאם לדרישות הקדם המפורטות בתיאור תוכן הסדנאות. כל סדנא מוגבלת לכ-20 תלמידים משלוש שכבות גיל לכל היותר.

מבנה הסדנאות
כל סדנא כוללת 12 מפגשים, כל מפגש נמשך שעתיים אקדמיות.

מועדי הסדנאות

סמסטר א' - בין התאריכים 25.10.17 ועד 17.1.18.

סמסטר ב' - בין התאריכים 31.1.18 ועד 30.5.18.

כל הסדנאות מתקיימות בימי ד' בשבוע בין השעות 19:10-17:30.

בימי חופשה של בתי הספר לא יתקיימו סדנאות.

מקום הסדנאות
הסדנאות נערכות באגף הנוער ביחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה, בטכניון.

תעודת סיום
בתום הפעילות תחולקנה תעודות.

עקרונות הרשמה
לאחר עיון ברשימת הסדנאות המוצעות בחר את הסדנאות המועדפות עליך.
אנא ציין ברשימה את הסדנאות בהתאם לסדר העדיפות שלך.

מפאת מספר המקומות המוגבל, השיבוץ לסדנא מבוצע על פי העיקרון כל הקודם זוכה, לכן מומלץ להקדים את ההרשמה. צוות היחידה לנוער יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר השתתפות בסדנא המדורגת בעדיפות הראשונה.

שעור ניסיון
ניתנת אפשרות למפגש ניסיון (המפגש הראשון בכל סדנא) ללא התחייבות.

הסעות משותפות
הורים המעוניינים לארגן הסעות משותפות יאשרו בטופס ההרשמה את מסירת הטלפון להורים נוספים לצורך ארגון הסעות.

הפסקת לימודים
ניתנת אפשרות לביטול השתתפות ב-3 המפגשים הראשונים לפעילות. במקרה זה יוחזר התשלום בקיזוז תשלום בסך 85  לכל מפגש שהתקיים בפועל עד מועד הביטול. מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול בכתב מאת הורי התלמיד, ביחידה לנוער באמצעות הודעת דוא''ל המצוין בטופס ההרשמה.

לתשומת לבכם

  • פתיחת כל סדנא והמשך פעילותה מותנים במספר המשתתפים.
  • מעבר בין הסדנאות במהלך הפעילות יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי ההתנהגות המקובלים.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות במהלך הסדנא את תכנית הלימודים או חלקים ממנה בהתאם לדרישות אקדמיות, או מכורח נסיבות שונות ובלתי צפויות. כמו כן, רשאית היחידה לנוער לשנות את הימים, השעות, מקום הפעילות של הסדנא ואת מדריכיה.
  • ההדרכה היא בעברית.