היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המסגרת האישית

מאפייני הפעילות

פעילויות היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה פותחו מתוך התפיסה החינוכית הדוגלת בהבניית הידע ע"י המשתתף עצמו, "ילדים לא מקבלים ידע, הם מבנים ידע". בהתאם לתפיסה זאת נבנו באגף הנוער ע"ש אריה וז'קלין קרסו ז"ל מעבדות וחדרי לימוד המאובזרים במיטב טכנולוגיות המחקר וההוראה.

 

העקרונות הפדגוגיים של היחידה, בשילוב עם ציוד מתקדם, מאפשרים קיום פעילויות מגוונות המתמקדות בפעילות מעבדתית מעשית המשלבת שימוש בכלים טכנולוגים עדכניים. המשתתפים, הפועלים בקבוצות עבודה קטנות, מבצעים את הניסויים בהנחייתם של מדריכים מיומנים, סטודנטים מהפקולטות השונות בטכניון.

תכני הפעילויות נבחרו ככאלה הקשורים לעולמו היומיומי של התלמיד מחד גיסא ולתחומי המחקר העדכניים ביותר מאידך גיסא. עולם המושגים הנדרש להקניית הידע נושק לתוכנית הלימודים הבית ספרית. הפעילויות המוצעות נבנות מתוך מגוון רחב של הרצאות ומעבדות, כפי שמפורט בנושאים לבחירה. ניתן להתמקד בנושא אחד או לחשוף את התלמידים למגוון נושאים. אנו מקווים כי מגוון הפעילויות ביחידה לנוער ייתן מענה לצורכי צוות ההוראה בבית הספר.

צוות היחידה לנוער יסייע בבחירת הפעילות והתאמתה, לשם השגת תועלת והנאה מרביות. יש חשיבות רבה להתאמת הנושא הנבחר ורמתו לאוכלוסיית המשתתפים.

התאמה נכונה תבטיח כי המשתתפים יאותגרו ויפיקו את התועלת המרבית מהפעילות שתוכננה עבורם. לבחירתכם ארבעה סוגי פעילויות: יום מדע, יום התנסות במעבדות, יום חקר נושא וסדנה מדעית.