היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המסגרת האישית

יום התנסות במעבדות

מטרת יום זה היא להעניק למשתתפים את חווית הלמידה הפעילה. מעבדות היחידה לנוער מותאמות לתפיסה המעמידה את המשתתף במרכז כלומד וכחוקר עצמאי.

המעבדות של היחידה לנוער עוסקות בחקר מדעי בעזרת ציוד מתקדם המשלב איסוף נתונים ועיבודם באופן ממוחשבת רשימת המעבדות המוצעות מאפשרת בחירה בין התנסות המעשירה בנושאים שמעבר לנלמד בבית הספר.

כמובן, קיימת אפשרות לשילוב של שתי הגישות, העמקה והעשרה. היחידה לנוער מציעה מבחר רחב של מעבדות בתחומי ידע שונים. צוות ההוראה הבית ספרי מוזמן לבחור את המעבדות כך שיהיו מאותו תחום ידע או מתחומים שונים.

מיועד לקבוצה של עד 36 תלמידים, משך הפעילות 6 שעות אקדמיות.
כיתה בת 36 תלמידים מחולקת ל 2- קבוצות.
מבנה הפעילות:
קבוצה 1 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא א'
שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא א'
קבוצה 2 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא ב'
שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא ב'
הפסקה
קבוצה 1 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא ב'
שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא ב'
קבוצה 2 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא א'
שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא א'