היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המסגרת האישית

יום חקר נושא

יום זה מיועד לתלמידי החטיבה העליונה ומטרתו חקר מעמיק של נושא נבחר. במהלך היום לוקחים המשתתפים חלק בהרצאות והדגמות הממחישות את פריטי הידע הנדרשים להבנה מעמיקה של הנושא. ידע זה יאפשר למשתתפים, במהלך ההתנסות המעבדתית, להשלים את תהליך החקר המתרכז בנושא.

מרכיבי היום הינם ייחודיים בהתאם לצרכים הנובעים מהנושא הנבחר. החל באמצעים חזותיים ובהדגמות מעשיות המלווים את ההרצאות וכלה בציוד מעבדתי מתקדם המאפשר את השלמת תהליך החקר במלואו. הציוד המעבדתי הממוחשב מאפשר איסוף נתונים, עיבודם ושילובם בתהליך הסקת המסקנות.

ביום זה חשיבות רבה לבחירת הנושא ויש להתאימו לאוכלוסיית המשתתפים. התאמה נכונה תבטיח כי המשתתפים יאותגרו ויפיקו את התועלת המרבית.

מיועד לקבוצה של עד 18 תלמידים, משך הפעילות 6 שעות אקדמיות.
ניתן לקיים במקביל שני ימי חקר בנושאים שונים.
לכל נושא מבנה פעילות ייחודי המשלב את ההרצאות והעבודה המעבדתית.