היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המסגרת האישית

סדנאות מדע

ימי הפעילות ביחידה לנוער נבנו כפעילויות חד יומיות מלאות העומדות בפני עצמן. יום כזה יכול להיות יום חוויה ייחודית המשלבת למידה, יום העשרה והעמקה לתלמידי מגמה מדעית, או יום שיא עבור נושא לימוד בית ספרי. אולם הקניית מיומנויות למידה, כמו גם העמקה בתכנים שונים, מחייבת תהליך למידה שלא ניתן להשלימו בפעילות חד יומית. למטרה זו נועדו סדנאות המדע.

בבניית סדנה מדעית הפעילות יכולה להתבסס על גישות שונות:

העמקה - סדנה הכוללת נושאים מתחום ידע אחד

העשרה - סדנה של מפגשי חשיפה במגוון תחומי מדע והנדסה

הקנייה - סדנאות מדע המקנות מיומנויות חשיבה וחקר

בחירת הנושאים והתמהיל הנכון מחייבת שיתוף פעולה מלא עם צוות ההוראה הבית ספרי כדי לוודא את התאמת התכנים ורמתם לאוכלוסיית התלמידים.

סדנה הינה תכנית מתמשכת של סדרת פעילויות בהיקף של 24 שעות אקדמיות.
הסדנה מיועדת לקבוצה של עד 20 תלמידים.
ניתן לקיים מספר סדנאות במקביל בתחומי ידע שונים. משך כל מפגש 6-2 שעות אקדמיות בהתאם למבנה הסדנה. משך הסדנה נקבע בהתאם לתכניה ובשיתוף צוות ההוראה הבית ספרי.
ניתן לקיים סדנאות בשעות הבוקר או אחר הצהריים.

תכנית לדוגמא:

12 פגישות שבועיות של 4 שעות אקדמיות. תכנית הכוללת שתי סדנאות
מתחומי ידע שונים בנות 24 שעות אקדמיות כל אחת.
מבנה כל פגישה:
קבוצה 1 - שעתיים אקדמיות: פעילות בתחום ידע א'
הפסקה
קבוצה 2 - שעתיים אקדמיות: פעילות בתחום ידע ב'