היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המסגרת האישית

מחירון
מחירון מעודכן לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019
יום מדע (5 שעות) לקבוצה של עד 18 משתתפים 1,400 ₪  
יום מדע (5 שעות) לקבוצה של עד 36 משתתפים 2,050 ₪  
יום מדע (4 שעות) לקבוצה של עד 18 משתתפים 1,300 ₪  
יום מדע (4 שעות) לקבוצה של עד 36 משתתפים 1,900 ₪  
יום התנסות במעבדות (6 שעות) לקבוצה של עד 18 משתתפים 2,200 ₪  
יום התנסות במעבדות (6 שעות) לקבוצה של עד 36 משתתפים 3,300 ₪  
סדנת מדע (24 שעות) בקבוצה של עד 20 משתתפים 16,800 ₪