היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המסגרת האישית

מחירון
מחירון מעודכן לשנת הלימודים תשע"ה 2014-2015
יום מדע (5 שעות) לקבוצה של עד 18 משתתפים 1,250 ₪  
יום מדע (5 שעות) לקבוצה של עד 36 משתתפים 1,900 ₪  
יום מדע (4 שעות) לקבוצה של עד 18 משתתפים 1,150 ₪  
יום מדע (4 שעות) לקבוצה של עד 36 משתתפים 1,750 ₪  
יום התנסות במעבדות (6 שעות) לקבוצה של עד 18 משתתפים 2,000 ₪  
יום התנסות במעבדות (6 שעות) לקבוצה של עד 36 משתתפים 3,050 ₪  
יום חקר נושא (6 שעות) לקבוצה של עד 18 משתתפים 2,050 ₪  
סדנת מדע (24 שעות) בקבוצה של עד 20 משתתפים 15,600 ₪