היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המסגרת האישית

יום חקר נושא

מיועד לקבוצה של עד 18 תלמידים, משך הפעילות 6 שעות אקדמיות.

ניתן לקיים במקביל שני ימי חקר בנושאים שונים.

לכל נושא מבנה פעילות ייחודי המשלב את ההרצאות והעבודה המעבדתית.