היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המסגרת האישית

יום התנסות במעבדות

מיועד לקבוצה של עד 36 תלמידים, משך הפעילות 6 שעות אקדמיות.

כיתה בת 36 תלמידים מחולקת ל-2 קבוצות.

מבנה הפעילות:

קבוצה 1 שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא א'

שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא א'

קבוצה 2 שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא ב'

שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא ב'

הפסקה

קבוצה 1 שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא ב'

שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא ב'

קבוצה 2 שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא א'

שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא א'