היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

מסגרת התוכנית

תוכנית אודיסאה הינה תוכנית ארבע שנתית המלווה את התלמידים ברצף החל מתחילת כיתה ט' ועד תום כיתה יב'.

תוכנית אודיסאה בטכניון מורכבת משני מסלולים: מסלול רב-תחומי במדעים והנדסה ומסלול מדעי המחשב וסייבר.

בשני המסלולים הלימודים יכללו קורסים אקדמיים (נקודות הזכות שייצברו יישמרו לתלמידים עד 5 שנים לאחר סיום שירותם הצבאי), סדנאות מדעיות, תכני העשרה, ותכנים של פיתוח יכולות אישיות כגון: ניהול זמן, עבודת צוות ועוד. מעבר לתוכנית הקבוצתית כל תלמידי התוכנית זכאים ללמוד קורסים אקדמיים נוספים באופן אישי בהתאם לציוניהם.
בנוסף לתוכנית הקבועה יתקיימו ימים מרוכזים, סדנאות ופעילות ארצית משותפת לכל תלמידי התוכנית, לרבות בחגים ובחופשת הקיץ.

התוכנית תתקיים בימי רביעי: בין השעות 09:00-19:20 

לתוכנית שלושה צירים מרכזיים:

  • הקניית הידע הבסיסי הנדרש
  • העשרה וחשיפה לעולם המחקר העדכני
  • העצמה אישית

התוכנית תאפשר צבירת נקודות זיכוי אקדמיות (הנקודות נשמרות עד 5 שנים מתום השירות הצבאי). אולם לא מדובר בתוכנית האצה. מטרת התוכנית איננה השגת תואר אקדמי במהלך לימודים בתיכון.

התוכנית הינה תוכנית רב-תחומית אשר חושפת את תלמידיה לתחומים שונים. הקרדיט האקדמי שנצבר אינו מוגבל לתחום אחד בלבד ולכן איננו מוביל לתואר אקדמי כזה או אחר.

  • הטכניון יעמיד לרשות משתתפי תוכנית אודיסאה הסעות מסודרות וקבועות לכל פעילויות התכנית ממרכזית לב המפרץ בשעות הייעודיות. על התלמידים יהיה להגיע לנקודת האיסוף וממנה בכוחות עצמם ועל חשבונם.
  • למשתתפי התוכנית יונפקו אישורי היעדרות הנדרשים לביה"ס.