היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

תוכניות יחודיות נוספות

 

להלן קישורים לתוכניות נוספות לתלמידים מצטיינים ומחוננים בטכניון:

  • תוכנית אלפא בטכניון - התכנית מיועדת לתלמידים מחוננים, תהליך המיון מתחיל במהלך כיתה ט'.
  • תוכנית שילוב תלמידי תיכון בטכניון - תלמידים הלומדים קורסים אקדמים בטכניון במקביל ללימודיהם
    בבית הספר (יחד עם סטודנטים).
  • תוכנית מתיכון לטכניון - תלמידים המתקבלים לתכנית זו לומדים חמישה קורסים אקדמים בטכניון.
    בהתאם להצלחתם בתכנית יוכלו להתקבל לטכניון כסטודנטים מן המניין.
 לפרטים בנוגע לתוכניות נוספות ניתן ליצור קשר עם נוער שוחר מדע: noar@technion.ac.il