היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

צוות התוכנית ופרטי יצירת קשר

ראש המרכז לחינוך קדם-אקדמי בתכניות: פרופ' נועם סוקר

רכזת אקדמאית – ד"ר אילאיל בר
מייל: ealeal44@yahoo.com
רכזת התוכנית- גברת טל נאמן
מייל: atid@technion.ac.il

טלפון: 04-829-3034

היחידה לנוער שוחר מדע