היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

עלויות ומלגות

 

  • עלותה של תוכנית הנשיא הינה גבוהה מאד ובעיקרה ממומנת על ידי קרנות. הסכום שיגבה מכל תלמיד המשתתף בתוכנית הינו 2,000 ש"ח לשנה.
  • עלות מכינת קיץ הינה 500 ש"ח לתלמיד/ה
  • מלגות סיוע ינתנו למתקבלי התוכנית על בסיס אישי.