היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

מיון שלב ב'

תלמידים שיעברו את שלב 1 יוזמנו לשלב 2: מבחן עתיד - מיון ארצי.
הבחינה תתקיים בין התאריכים הבאים:

09.02.18-22.02.18

פרטים מדויקים על תאריך וזמני הבחינה יישלחו במייל בתאריך 05.02.18.
על מנת להתכונן למבחן כנסו ללינק ופתרו את השאלות בעברית/ערבית.
אנא קראו בעיון ובריכוז את ההוראות ההסברים על מנת להגיע מוכנים למבחן.

תלמידים שיעברו את שלב 2 של המיון, יוזמנו להמשך תהליך המיון. תאריכי מבחן מיון שלב ג':

25.04.18

03.05.18


התלמידים יוכלו לחילופין לפנות לתוכניות ייחודיות נוספות המתקיימות ביחידה לנוער שוחר מדע בטכניון.