היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

מיון שלב ג'

תלמידים שעברו את שלב ב' יוזמנו לשלב ג'. 

מבחן המיון הטכניוני יתקיים בשני תאריכים.
נוכחות חובה בשניהם:

25.04.18

03.05.18

אנא שריינו את שני הימים למשך כל היום.
פרטים מדוייקים לגבי שעות המבחן ומיקומו יישלחו למתקבלים. אין צורך להתכונן לבחינה. פניות בנוגע לתכני הבחינה לא תקבלנה התייחסות.

חשוב להגיע עירניים.

למבחן המיון הטכניוני יש להביא:
1. צילום של תעודת סיום כיתה ז'.
2. צילום של תעודת מחצית כיתה ח'.

תלמידים שיעברו את שלב ג' של המיון יוזמנו להמשך תהליך המיון.

התלמידים יוכלו לחילופין לפנות לתוכניות ייחודיות נוספות המתקיימות ביחידה לנוער שוחר מדע בטכניון.