היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון
למדריכים בלבד