היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

קבלה לתוכנית
התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בוגרי כיתות י'-י"ב, הלומדים מתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.

הקבלה לתוכנית מותנת בתנאים הבאים:

1. רישום לתכנית

הרישום לתכנית יתבצע באמצעות טופס הרשמה לתלמיד חדש.

ההרשמה תתבצע עד שבוע לפני מועד בחינת המיון לתכנית.
לרישום לתכנית יש לצרף המחאה ע"ס 300 ש"ח לפקודת הטכניון. לתשומת ליבכם, דמי הרישום לתכנית ינוכו משכר הלימוד בעת קבלה לתכנית!

2. המלצה ואישור בית-הספר

המלצת בית הספר מורכבת משני חלקים:
א. חוות דעת על התנהגות והרגלי למידה אותה יש לבקש מהמחנך/ת.
ב. המלצה בכתב אותה ניתן לקבל ממורה למקצוע מוגבר, מתחום המדעים המדוייקים.

3. ציוני תעודה גבוהים

בעת ההרשמה לתכנית ובכל סמסטר בהמשך, יש להגיש גליון ציונים מעודכן.
הישגי התלמידים בבית הספר מהווים תנאי להמשך השתתפות בתוכנית.
במידה ורמת הציונים בבית הספר תרד, תשקל הפסקת השתתפות התוכנית.

4. מעבר בחינה במתמטיקה

הבחינה במתמטיקה הינה תנאי קבלה לתוכנית עבור תלמידים שטרם סיימו את בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל. הבחינות מתקיימות בבניין המרכז לחינוך קדם - אקדמי בתאריכים המפורסמים בדף הבית של התכנית. דמי רישום לבחינה הינם 100 ש"ח. 

ההרשמה לבחינה תתבצע בעת ההרשמה לתכנית ועד שבוע לפני מועד בחינת המיון.
משך הבחינה שלוש שעות.
מבחנים לדוגמא ניתן למצוא בדף הבית של התכנית.

5. ראיון אישי עם יועץ התוכנית והרכזת האקדמית

הראיון נועד להכרות אישית עם התלמיד וליבון אפשרויות השתלבות בתוכנית.

זימון לראיון ישלח לתלמידים שעומדים בתנאי הקבלה לתכנית (עברו מבחן מיון או סיימו את בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל) הראיון יתקיים בנוכחות אחד ההורים.

 

לאחר השלמת תנאים 1-4 יועברו נתוני התלמיד להחלטת הגורמים המתאימים ותתקבל החלטה באשר לקבלתו לתוכנית. הרישום לקורסים יבוצע רק לאחר האישור.

בסמסטר אביב תשע"ב נפתח מסלול חדשני וייחודי "מתיכון לטכניון", המאפשר לתלמידי תיכון ללמוד קורסים המוכרים לתואר ראשון בטכניון, במקביל ללימודיהם בתיכון, ולהתקבל לטכניון על בסיס הציונים בקורסים הללו, ללא צורך בתעודת בגרות או בציון של הבחינה הפסיכומטרית. להלן קישור לאתר התכנית - מתיכון לטכניון