היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

תוכנית הלימודים
1. בתחילת הלימודים ירשם התלמיד לקורסי יסוד שהם חובה בלימודי התואר הראשון.

בהמשך, ובמידה ויעמוד בהם בהצלחה, ניתן יהיה להרחיב את תוכנית הלימודים לקורסים נוספים מתוך הרשימה המופיעה בקטלוג הלימודים של הטכניון (מלבד קורסים מהפקולטה ללימודים הומניסטיים, רפואה, ארכיטקטורה וקורסי ספורט). לכל קורס מוגדרים תנאי קבלה ותנאי קדם המשתנים מעת לעת. התנאים הקובעים הם אלה התקפים במועד הרישום לקורס.

2. מערכת השעות בטכניון נקבעת ע"י ביה"ס לימודי הסמכה. חלק גדול מהקורסים מתנהל בשעות הבוקר, במקביל ללימודים בבית-הספר.

3. הרישום לקורסים מותנה באישורם של היועץ האקדמי של התוכנית והרכזת האקדמית של היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה.

4. תלמידי התוכנית ייהנו מזכויות המוקנות לסטודנטים בטכניון. התלמידים יקבלו חשבון מחשב בטכניון ויהיו רשאים להשתמש בשרותי הספריות השונות בקמפוס.