היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

שינוי תוכנית הלימודים
תלמידי התוכנית רשאים לערוך שינויים בתוכנית הלימודים האישית שלהם בהתאם למועד השינויים שנקבע ע"י ביה"ס ללימודי הסמכה עבור כלל הסטודנטים לתואר ראשון.

השינויים יעשו באמצעות "טופס שינוי/ביטול קורסים". ניתן לקבל את הטופס אצל רכזת התוכנית.