היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

עמידה בתנאי התוכנית
תלמיד תיכון יוכל להמשיך את לימודיו בטכניון במסגרת התוכנית בתנאי שיעבור את הקורס הראשון בטכניון בציון 65 ומעלה.
המשך התוכנית לאחר מכן מותנה במעבר הקורסים בציון 75 ומעלה ובממוצע מצטבר של 80.
כאשר ממוצע הציונים של התלמיד בקורסים שצבר נמוך מ-80 במועד ההרשמה לסמסטר החדש, לא נאשר הרשמה לקורסים חדשים למעט קורסים שהתלמיד מעוניין לשפר את ציונם.
במידה ותלמיד חוזר על קורס לצורך שיפור ציון, יוגבל מספר הקורסים שילמד באותו הסמסטר ל-2 (כולל הקורס החוזר).