היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המשך לימודים בטכניון כסטודנט מן המנין
הקבלה לטכניון מותנית בעמידה בבחינה פסיכומטרית וציוני בגרות כנדרש בטכניון.

קבלה לטכניון על סמך רקע אקדמי/הכרה בקורסים שנלמדו במסגרת התוכנית, ישקלו ע"י הגורמים המתאימים בטכניון במועד הרישום להמשך לימודים כסטודנט מן המניין.
נקודות זכות אקדמיות שנצברו בקורסים תקפות ל-5 שנים (לא כולל שרות צבאי או לאומי).
לתנאי אפיק קבלה לטכניון על בסיס צבירת נקודות זכות