מיון שלב ד' מכינת קיץ

תלמידים שעברו את שלב 4 יוזמנו למכינת קיץ שתתקיים בטכניון בין השעות 09:00-18:30 בתאריכים הבאים:

  • 21.06.2018
  • 25.06.2018
  • 28.06.2018
  • 02.07.2018
  • 05.07.2018
  • 09.07.2018
  • 12.07.2018
  • 16.07.2018 

מבחני סיום המכינה יתקיימו בתאריכים הבאים בין השעות 14:30-18:30:

18.7.2018

 19.07.18
הנוכחות חובה בכל המפגשים.
דמי ההרשמה למכינה 500 ש"ח. סכום זה לא יוחזר במקרה של ביטול השתתפות במכינה.

פרטים ומידע יימסרו למועמדים בהמשך.
תשובות סופיות בדבר קבלה לתוכנית הנשיא יינתנו לתלמידים עד ל-16.8.2018.

בתאריך 10.10.18 יוזמנו תלמידי התכנית ומשפחותיהם למפגש פתיחת התוכנית.