alpha technion (1)

 

על התכנית
על התכנית תכנית אלפא בטכניון מעניקה לתלמידים מחוננים הזדמנות לחוויה המדעית האולטימטיבית – מחקר בהנחייתם של חוקרים מנוסים. מטרתה לגבש קהילת חוקרים צעירה ואיכותית שתהיה מעורבת כבר בשלב מוקדם בעשייה המדעית. נושאי המחקר ייבחרו מתוך תחומי הידע הנלמדים בטכניון` המחקר יתבצע באמצעים מתקדמים במעבדות המחקר של הטכניון. התכנית מתקיימת בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל במסגרת היחידה לנוער שוחר מדע. זוהי תכנית דו-שנתית שבמהלכה ירכשו המשתתפים מיומנויות של חשיבה גבוהה, תכנון וביצוע מעשי של פרויקט מחקר, ניתוח נתונים וכישורים להצגתם בכתב ובעל פה.

alpha technion (3)

שלבי התכנית

סוף כיתה ט' - מחנה קיץ ממיין
במהלך כיתה י' – עבודה מחקרית עם מנחים אישיים ומפגשים קבוצתיים
סוף כיתה י' – מחנה מחקר
במהלך כיתה יא' – עבודה מחקרית עם מנחים אישיים ומפגשים קבוצתיים

שנה ב - כיתה י"א
מחקר מתקדם וסיכום

התכנית כוללת 3 מעגלים:

ליווי אישי והנחיה מדעית במעבדת מחקר
הכנה לקראת המחקר והקניית מיומנויות מחקר עד להגשתה ולהצגתה של העבודה
תכנית חברתית קבוצתית
בסיום התכנית התלמידים יוכלו להגיש את העבודה המסכמת כעבודת גמר בהיקף של 5 יחידות לבגרות

alpha technion (4)

תנאי קבלה ותהליך המיון

התכנית מיועדת לתלמידים בוגרי כיתות ט' שאותרו כמחוננים ויש להם יכולת לימודית טובה מאוד, מוטיבציה גבוהה והתנהגותם טובה מאוד.

שלב ראשון

רישום דרך האתר
במהלך חודש ינואר תקבל/י אימייל בו יצוינו שם משתמש וסיסמה.
יש להיכנס לאזור האישי באתר התכנית ולצרף את הקבצים הבאים:
תמונה
גיליון ציונים אחרונה מבית הספר (רק סריקה ברורה הכוללת שם התלמיד, שם ביה"ס וחותמת ביה"ס יקלטו לטובת המועמדות של התלמיד)
חיבור בהיקף של 2 עמודים מודפסים (מצ"ב הנחיות לכתיבת החיבור)
אישורי אבחון ליקויי למידה לתלמידים המבקשים תוספת זמן למבחן המיון הראשון (מבחן קרב)
מומלץ לאסוף ולהכין את החומרים הנ"ל מוקדם ככל האפשר כדי שתוכל/י לצרף אותם באזור האישי כאשר תישלח הודעה בנושא בחודש ינואר.

שלב שני

מבחן קרב. המבחן יתקיים בתאריכים 9, 16, 20, 22 בפברואר 2018. לאחר ההרשמה התלמיד יקבל זימון למועד מסויים
מבחן פסיכוטכני של תכנית אלפא. תוכלו להוריד כאן מסמך דוגמות והסברים למבחן - בעברית או בערבית.
תלמידים שלא אותרו כמחוננים בילדותם אך עברו את מבחן קרב יידרשו לעבור את אבחון המחוננות במכון קרני
המלצת מורה / מחנך - יישלח טופס המלצה למילוי ע"י מורה או מחנך
מבחן מחוננות למי שטרם אובחן כמחונן יתקיים בטכניון בתאריך 10.4.18 בין השעות 16:00 – 19:30.

שלב שלישי

מבחן מיון פנימי ומרכז הערכה יתקיים בתאריך 14.5.18 בין השעות 9:00 – 18:00.

שלב רביעי
מחנה קיץ ממיין יתקיים בתאריכים 5-17.8.18. ההשתתפות בכל ימי המחנה הינה חובה ומהווה תנאי להמשך השתתפותכם בתכנית.

שלב חמישי
תלמידים שיסיימו בהצלחה את מחנה הקיץ ויעמדו בכל הדרישות והמטלות, ימשיכו לסדנת המחקר בכיתה י' ולתהליך של עבודת המחקר.

alpha technion (2)