היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

מידע כללי

גילאי יעד
הסדנאות מיועדות לתלמידים העולים לכיתות ה' - יב' בעלי מוטיבציה לימודית, התנהגות נאותה וסקרנות למדע ולהנדסה. על המשתתפים חלים כללי הבטיחות וההתנהגות.

הסדנאות תותאמנה לגיל ולרקע המשתתפים בהתאם לדרישות הקדם המפורטות בתיאור תוכן הסדנאות. כל סדנה מוגבלת לכ-20 תלמידים משכבות גיל קרובות.

מועדי הסדנאות
הסדנאות מתקיימות בשני מחזורים:

מחזור א' בין התאריכים 01.07.18-16.07.18.


מחזור ב' בין התאריכים 18.07.18-02.08.18.

מקום הסדנאות
הסדנאות נערכות בקרית הטכניון ביחידה לנוער ובפקולטות השונות.

בימים הראשונים יוכלו המשתתפים לעבור בין חדרי הסדנאות בלווי המדריך, המעבר יהיה באופן עצמאי החל מהיום השלישי לפעילות.

מבנה הסדנאות 
כל סדנה מתקיימת בין השעות 1040 – 0900  או בין השעות 1250 – 1110 .

בכל מחזור, ניתן להשתתף בשתי סדנאות לכל היותר.

תעודות סיום
בתום הפעילות תחולקנה תעודות.

עקרונות הרשמה
יש לבחור סדנאות מתוך הרשימה על פי סדר עדיפות. רצוי לקרוא בעיון את תיאור הסדנאות המפורט, טרם מילוי טופס ההרשמה.

מפאת מספר המקומות המוגבל, השיבוץ לסדנאות מבוצע על פי העיקרון כל הקודם זוכה, לכן מומלץ להקדים את ההרשמה. צוות היחידה לנוער יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר השתתפות בסדנה המדורגת בעדיפות גבוהה.

הסעות משותפות
הורים המעוניינים לארגן הסעות משותפות יאשרו בטופס ההרשמה את מסירת הטלפון להורים נוספים לצורך ארגון הסעות.

שימוש בבריכה
משתתפי הסדנאות יוכלו לרכוש במזכירות היחידה לנוער כרטיסיה בת 12 כניסות לבריכת הטכניון במחיר 440 .התשלום הינו במזומן או בהמחאה (לתאריך הרכישה) לפקודת "בריכת השחייה בטכניון". אין אפשרות להחזיר את הכרטיסיה לאחר רכישתה. ניתן לרכוש את הכרטיסיה במזכירות היחידה לנוער עד לתאריך 12.07.18.
רכישת הכרטיסיה מותנית בהצגת אישור חתום ע"י ההורים.
השימוש בכרטיסיה מוגבל לתאריכים 01.07.18-30.09.18.

לתשומת לבכם: הבילוי בבריכה אינו חלק מפעילות סדנאות הקיץ ואינו באחריות היחידה לנוער. הנהלת הבריכה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי ההתנהגות המקובלים כמפורט בהנחיות שימוש בכרטיסיה.

הפסקת לימודים
ניתנת האפשרות לביטול ההשתתפות ביומיים הראשונים לפעילות. במקרה זה יוחזר התשלום בקיזוז דמי ההרשמה ותשלום בסך 90 ₪ לכל מפגש שהתקיים בכל סדנה עד מועד הביטול. לצורך ביטול ההשתתפות על הורה התלמיד להעביר הודעה בכתב ליחידה לנוער לפי הפקס' או דוא"ל המצוינים בדף צור קשר.

למען הסר ספק, דמי הרשמה בסך 150 ₪ לא יוחזרו במקרה של ביטול.