היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

כללי בטיחות

כללי בטיחות והתנהגות בפעילויות היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה

צוות היחידה מחויב להקפיד ולשמור על הבטיחות וההתנהגות כמפורט להלן, ולפיכך:
 • תלמיד שלא ישמע להוראות צוות היחידה לא יוכל להיכנס לפעילות.
 • תלמיד שיגיע לפעילות בלבוש שאינו מתאים לא יוכל להיכנס לפעילות.
 • יש להישמע להוראות צוות היחידה.
 • אין אלימות - מילולית או פיסית!
 • אכילה, לעיסת מסטיק, שתייה ועישון במעבדות ובכיתות הלימוד אסורים בהחלט.
 • במהלך הלימוד אסור שימוש בטלפונים ניידים.
 • יש לאסוף שיער ארוך בזמן השהות במעבדה.
 • אין להתחיל את העבודה במעבדה ללא אישור המדריך.

בנוסף, בפעילויות הכוללות עבודה במעבדה יש לנהוג על פי הוראות הבטיחות הבאות:

 • נדרשות נעליים סגורות, שאינן כפכפים, קרוקס או נעלי בובה.
 • נדרש ביגוד מתאים - בגד מכסה בטן, מכנסים או חצאית מתחת לקו הברך, שרוולים לא רפויים המאפשרים עבודה תקינה ובטוחה. 
 • חובה להשתמש בכפפות בזמן העבודה עם חומרים (הכפפות תסופקנה במעבדה).
 • העבודה עם כפפות מחייבת זהירות במגע בפנים ובכל חלקי הגוף החשופים.
 • חובה להרכיב משקפי מגן בזמן הפעילות (משקפי מגן יסופקו במעבדה).
 • יש להתייחס לחומרים הכימיים במעבדה בזהירות רבה.
 • יש לשטוף ידיים עם סבון בתום העבודה.