היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המסגרת האישית

כללי בטיחות

כללי בטיחות והתנהגות בפעילויות היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה

צוות היחידה מחויב להקפיד ולשמור על הבטיחות וההתנהגות כמפורט להלן, ולפיכך:
 • תלמיד שלא ישמע להוראות צוות היחידה לא יוכל להיכנס לפעילות.
 • תלמיד שיגיע לפעילות בלבוש שאינו מתאים לא יוכל להיכנס לפעילות.
 • יש להישמע להוראות צוות היחידה.
 • אין אלימות - מילולית או פיסית!
 • אכילה, לעיסת מסטיק, שתייה ועישון במעבדות ובכיתות הלימוד אסורים בהחלט.
 • במהלך הלימוד אסור שימוש בטלפונים ניידים.
 • יש לאסוף שיער ארוך בזמן השהות במעבדה.
 • אין להתחיל את העבודה במעבדה ללא אישור המדריך.

בנוסף, בפעילויות הכוללות עבודה במעבדה יש לנהוג על פי הוראות הבטיחות הבאות:

 • נדרשות נעליים סגורות, שאינן כפכפים, קרוקס או נעלי בובה.
 • נדרש ביגוד מתאים - בגד מכסה בטן, מכנסים או חצאית מתחת לקו הברך, שרוולים לא רפויים המאפשרים עבודה תקינה ובטוחה. 
 • חובה להשתמש בכפפות בזמן העבודה עם חומרים (הכפפות תסופקנה במעבדה).
 • העבודה עם כפפות מחייבת זהירות במגע בפנים ובכל חלקי הגוף החשופים.
 • חובה להרכיב משקפי מגן בזמן הפעילות (משקפי מגן יסופקו במעבדה).
 • יש להתייחס לחומרים הכימיים במעבדה בזהירות רבה.
 • יש לשטוף ידיים עם סבון בתום העבודה.