היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

טפסי הרשמה

הרשמה למחזור א:

הרשמה למחזור ב:

 

את טופס ההרשמה הידנית ניתן לשלוח באמצעות מייל או פקס