היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

מדעי הטבע והחיים
למשתתפים בסדנאות אלה נדרשים רצון ויכולת להתמודד עם אתגרים מדעיים
סדנה גיל יעד/שעה
ניסויים פיזיקליים בסביבה רובוטית
תלמידים העולים לכיתות ט'-י' (הסדנה תתקיים בשעות 13:20-15:00)
ניסויים והדגמות בפיזיקה וכימיה
תלמידים העולים לכיתות ז'-ט'
רפואה
תלמידים העולים לכיתות ט'-י'
ביוטכנולוגיה בשרות האדם
תלמידים העולים לכיתות ז'-ט'
הנדסה גנטית
תלמידים העולים לכיתות י'-יב'
מיומנויות יסוד
סדנה גיל יעד/שעה
מסע בין מספרים
תלמידים העולים לכיתות ה'-ו'
אשנב למדע
תלמידים העולים לכיתות ה'-ו'
גיאומטריה פוגשת עולם
תלמידים העולים לכיתות ז'-ח'
הנדסה וטכנולוגיה
למשתתפים בסדנאות אלה נדרשים רצון ויכולת להתמודד עם אתגרים מדעיים והנדסיים
סדנה גיל יעד/שעה
מדעי הטיס
תלמידים העולים לכיתות ט'-י'
אדריכלות
תלמידים העולים לכיתות ה'-ט'
עולם הדיגיטלי
תלמידים העולים לכיתות ט'-י'
מערכות רובוטיות מתחילים
תלמידים העולים לכיתות ה'-ט'
מערכות רובוטיות ממשיכים
תלמידים העולים לכיתות ה'-ט'
מערכות רובוטיות מתקדמים
תלמידים העולים לכיתות ח'-ט' (הסדנה תתקיים בשעות 13:20-15:00)
מחשבים
למשתתפים בסדנאות אלה נדרש ידע בסיסי באנגלית ובדרכי עבודה במחשב
סדנה גיל יעד/שעה
עולם התוכנה
תלמידים העולים לכיתות ה'-ח'
גרפיקה ממוחשבת
תלמידים העולים לכיתות ה'-ז'
אנימציה ברשת
תלמידים העולים לכיתות ו'-ח'