היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

תלמידי כיתות ה'-ו' ולמחוננים ומצטיינים מכיתות ד'
חוגים גיל יעד/שעה
מערכות רובוטיות מתחילים כיתה ד'-ו'
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר א'
גרפיקה ממוחשבת כיתה ה'-ו'
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר א'
עולם התוכנה כיתה ה'-ו'
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר ב'
מערכות רובוטיות ממשיכים כיתה ה'-ו'
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר ב'
אשנב למדע כיתה ד'-ו'
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר ב'
תלמידי כיתות ז' - ט'
חוגים גיל יעד/שעה
ניסויים והדגמות מעולם המדע -חט"ב
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר א'
מערכות רובוטיות מתחילים
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר א'
ביוטכנולוגיה בשרות האדם
יום ד', 17:30 – 19:10, סמסטר ב'
מערכות רובוטיות ממשיכים
יום ד', 17:30 - 19:10, סמסטר ב'