סדנאות מדע

סדנה הינה תכנית מתמשכת של סדרת פעילויות בהיקף של 24 שעות אקדמיות.

הסדנה מיועדת לקבוצה של עד 20 תלמידים. ניתן לקיים מספר סדנאות במקביל בתחומי ידע שונים. משך כל מפגש 2-6 שעות אקדמיות בהתאם למבנה הסדנה. משך הסדנה נקבע בהתאם לתכניה ובשיתוף צוות ההוראה הבית ספרי.

ניתן לקיים סדנאות בשעות הבוקר או אחר הצהריים.

תכנית לדוגמא:

12 פגישות שבועיות של 4 שעות אקדמיות. תכנית הכוללת שתי סדנאות מתחומי ידע שונים בנות 24 שעות אקדמיות כל אחת.

מבנה כל פגישה:

קבוצה שעתיים אקדמיות: פעילות בתחום ידע א'

הפסקה

קבוצה שעתיים אקדמיות: פעילות בתחום ידע ב'