יום מדע

מיועד לקבוצה של עד 36 תלמידים, משך הפעילות 4 או 5 שעות אקדמיות.

כיתה בת 36 תלמידים מחולקת ל-2 קבוצות.

מבנה הפעילות:

קבוצה 1 ביחד עם קבוצה 2 - שעה או שעתיים אקדמיות: הרצאה מדעית

הפסקה

קבוצה 1 - שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא א'

שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא א'

קבוצה 2 שעה אקדמית: הרצאת הכנה בנושא ב'

שעתיים אקדמיות: מעבדה בנושא ב'