מערכות רובוטיות מתחילים

הסדנא תעסוק בתכנון ובנייה של מערכות רובוטיות מבוקרות מחשב. בסדנא ילמדו מושגי יסוד בבקרה ובתכנות. המשתתפים בסדנא יכירו מערכות הנדסיות שונות וסוגי בקרה וילמדו לכתוב תוכניות מחשב המאפשרות תכנות מערכות אוטונומיות. במהלך הסדנא יוצג מודל המערכת, ויוסבר כיצד מתכננים מערכות הנדסיות.
מיומנויות התוכנה הנדרשות ילמדו במהלך הסדנא ולא נדרש ידע מוקדם