סדנאות קיץ

חוזרים לשגרה! ההרשמה לפעילות קיץ תחל בעוד כמה ימים!

למה סדנאות קיץ

הסדנאות פונות אל נוער המעוניין להרחיב את אופקיו ולהכיר נושאים חדשים ומגוונים בתחומי המדע וההנדסה. הלמידה בכל הסדנאות מבוססת על חוויות פעילות בהן לוקחים חלק המשתתפים עצמם בהנחיית צוות הדרכה מיומן. השהות באגף הנוער תאפשר למשתתפים להנות מחדרי לימוד ומעבדות מרווחים המצוידים באביזרי הוראה ומכשור מעבדתי עדכני.
נושאי הסדנאות יוצגו בהתאם לתחומי העניין המרכיבים את עולם המדע וההנדסה:
מדעי הטבע וההנדסה כיצד אנו מסבירים את הסובב אותנו? סדרת הרצאות, הדגמות ובעיקר ניסויים העוסקים בתחומי פיזיקה, ביוטכנולוגיה וכימיה המקנים למשתתף מיומנויות חקר.
מיומנויות יסוד הכרות מעמיקה עם תחומי המדע וההנדסה מחייבת העשרת מיומנויות היסוד. מיומנויות אלה ירכשו המשתתפים בסדנאות העוסקות בפיתוח חשיבה מדעית  וחשיבה מתמטית.
הנדסה וטכנולוגיה מבחר רחב של תחומים ממגוון הפקולטות להנדסה בטכניון – מחשבים, חשמל ואלקטרוניקה, רובוטיקה, אווירונאוטיקה, אדריכלות.
המשתתפים בקבוצה זאת של סדנאות יכירו את העקרונות המדעיים וההנדסיים של התחומים השונים. הלמידה תלווה בהתנסויות מעשיות ובמידת האפשר תסתיים בבניית פרויקט גמר.

מידע כללי

גילאי יעד
הסדנאות מיועדות לתלמידים העולים לכיתות ה' – יב' בעלי מוטיבציה לימודית, התנהגות נאותה וסקרנות למדע ולהנדסה. על המשתתפים חלים כללי הבטיחות וההתנהגות.
הסדנאות תותאמנה לגיל ולרקע המשתתפים בהתאם לדרישות הקדם המפורטות בתיאור תוכן הסדנאות. כל סדנה מוגבלת לכ-20 תלמידים משכבות גיל קרובות.
מועדי הסדנאות
הסדנאות מתקיימות בשני מחזורים:
מחזור א' בין התאריכים 01.07.19-16.07.19.
מחזור ב' בין התאריכים 21.07.19-05.08.19.
מקום הסדנאות
הסדנאות נערכות בקרית הטכניון ביחידה לנוער ובפקולטות השונות.
בימים הראשונים יוכלו המשתתפים לעבור בין חדרי הסדנאות בלווי המדריך. המעבר יהיה באופן עצמאי החל מהיום השלישי לפעילות.
מבנה הסדנאות
הפעילות מתקיימת בימים א'-ה' למשך 12 ימים. כל סדנה מתקיימת בין השעות 10:40–09:00 או בין השעות 12:50–11:10.
בכל מחזור, ניתן להשתתף בשתי סדנאות לכל היותר.
תעודות סיום
בתום הפעילות תחולקנה תעודות.
עקרונות הרשמה
יש לבחור סדנאות מתוך הרשימה על פי סדר עדיפות. רצוי לקרוא בעיון את תיאור הסדנאות המפורט, טרם מילוי טופס ההרשמה.
מפאת מספר המקומות המוגבל, השיבוץ לסדנאות מבוצע על פי העיקרון כל הקודם זוכה, לכן מומלץ להקדים את ההרשמה. צוות היחידה לנוער יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר השתתפות בסדנה המדורגת בעדיפות גבוהה.
הסעות משותפות
הורים המעוניינים לארגן הסעות משותפות יאשרו בטופס ההרשמה את מסירת הטלפון להורים נוספים לצורך ארגון הסעות.
שימוש בבריכה
משתתפי הסדנאות יוכלו לרכוש במזכירות היחידה לנוער כרטיסיה בת 12 כניסות לבריכת הטכניון במחיר 440 ש"ח. התשלום הינו במזומן או בהמחאה (לתאריך הרכישה) לפקודת "בריכת השחייה בטכניון". אין אפשרות להחזיר את הכרטיסיה לאחר קנייתה. ניתן לרכוש את הכרטיסיה במזכירות היחידה לנוער בין התאריכים 23.06.19 – 13.07.19. רכישת הכרטיסיה מותנית באישור חתום ע"י ההורים.
השימוש בכרטיסיה מוגבל לתאריכים 01.07.19 – 30.9.19.
לתשומת לבכם: הבילוי בבריכה אינו חלק מפעילות סדנאות הקיץ ואינו באחריות היחידה לנוער. הנהלת הבריכה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי ההתנהגות מקובלים.
הפסקת לימודים
ניתנת האפשרות לביטול ההשתתפות ביומיים הראשונים לפעילות. במקרה זה יוחזר התשלום בקיזוז דמי ההרשמה ותשלום בסך 90 ₪ לכל מפגש שהתקיים בכל סדנה עד מועד הביטול. לצורך ביטול ההשתתפות על הורה התלמיד להעביר הודעה בכתב ליחידה לנוער לפי הפקס' או דוא"ל המצוינים בדף צור קשר.
למען הסר ספק, דמי הרשמה בסך 150 ₪ לא יוחזרו במקרה של ביטול.

הרשמה

ניתן להירשם באמצעות טופס הרשמה מקוון באתר או באמצעות מילוי טופס הרשמה ידני.
לצורך ההרשמה ידנית יש לשלוח למשרדנו:

  • טופס הרשמה ידני (בהתאם למחזור המבוקש) באמצעות דוא"ל או פקס'.
  • צילום גיליון הערכה בית ספרי עדכני הכולל הערכת התנהגות.
  • תשלום מלא כמפורט להלן.

לכל נרשם יישלח אישור על הרשמתו תוך שבועיים מיום קבלת טופס ההרשמה במשרדנו.
בנוסף, לכל נרשם שיתקבל תישלח הודעה על שיבוצו לסדנה.
ההודעות תשלחנה לכתובת המגורים או לכתובת הדוא"ל שמופיעה בטופס ההרשמה.
רק בתום תהליך הרשמה מלא הכולל טופס הרשמה, גיליון ציונים עדכני ותשלום מלא ירשם התלמיד כמשתתף בסדנאות הקיץ.
לתשומת ליבכם, הרשמה חלקית לא תחשב כהליך הרשמה ולא יתאפשר שיריון מקום או רישום לסדנאות.

התשלום המצורף לטופס ההרשמה מהווה פיקדון עד למועד השיבוץ בפועל. במידה ויוחלט שלא לקיים סדנה והנרשם לא ימצא שיבוץ הולם בסדנה אחרת, או במידה והנרשם יידחה מפאת חוסר מקום, יוחזר לנרשם הפיקדון במלואו (כולל דמי ההרשמה).

מועדי הרשמה
בין התאריכים 6.6.19-19.5.19. לאחר מועד זה יתקבלו נרשמים על בסיס מקום פנוי בלבד.
יעוץ והדרכה
יינתנו בין השעות 09:00-15:30 במשרדנו או בטלפון 04-8293100.
שכר הלימוד
דמי הרשמה חד פעמי בסך 150 ₪
מחיר סדנה ראשונה בסך 850 ₪
מחיר כל סדנה נוספת 750 ₪
תנאי תשלום
התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (*) או בהמחאות לפקודת "הטכניון", לתאריכים כדלקמן:

דמי הרשמה במועד ההרשמה: 150 ₪
01.07.19 עבור סדנה ראשונה: 850 ₪
01.08.19 עבור כל סדנה נוספת: 750 ₪
(*) תשלום בכרטיס אשראי יתאפשר בחיוב טלפוני או בחיוב הכרטיס עצמו ביחידה לנוער.
(**) פריסה נוספת של התשלום אפשרית.
הנחה: הנחה בסך ₪150 תינתן לכל נרשם נוסף ממשפחה אחת.
ההנחה אינה חלה על דמי ההרשמה.

לתשומת לבכם

  • פתיחת כל סדנה והמשך פעילותה מותנים במספר המשתתפים.
  • מעבר בין הסדנאות במהלך הפעילות יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי אך ורק ביומיים הראשונים.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי הבטיחות וההתנהגות המקובלים, לרבות עמידה במבדק בטיחות.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות במהלך הסדנה את תכנית הלימודים או חלקים ממנה בהתאם לדרישות אקדמיות, או מכורח נסיבות שונות ובלתי צפויות. כמו כן, רשאית היחידה לנוער לשנות את הימים, השעות, מקום הפעילות של הסדנה ואת מדריכיה.
  • ההדרכה היא בעברית.

כללי בטיחות והתנהגות

במפגש הראשון בכל סדנא נקיים הסבר מפורט על כללי הבטיחות וההתנהגות בפעילויות השונות.
להלן קישור למצגת כללי ההתנהגות ונהלי הבטיחות.
עם סיום ההסברים יתקיים מבדק קצר (לבדיקת הבנת כללי הבטיחות וההתנהגות)
למשתתפים אשר לא יעמדו בהצלחה במבדק זה תינתן האפשרות לקבל הסברים נוספים ולעבור מבדק נוסף.
משתתפים שלא יעמדו בהצלחה גם במבדק הנוסף לא יוכלו להמשיך להשתתף בפעילות.
הודעה על כך תימסר להורים בסוף יום הפעילות.
במקרה זה יוחזר התשלום במלואו.

הסדנאות המוצעות

מדעי הטבע והחיים

סדנאות קיץ
סדנהגיל יעד (תלמידים העולים לכיתות)
ניסויים והדגמות בפיזיקה וכימיהז'-ט'
רפואהט'-י'
ביוטכנולוגיה בשרות האדםז'-ט'
הנדסה גנטיתי'-יב'
מיומניות יסוד
סדנאות קיץ
סדנהגיל יעד (תלמידים העולים לכיתות)
מסע בין מספריםה'-ו'
אשנב למדעה'-ו'
גיאומטריה פוגשת עולםז'-ח'
הנדסה וטכנולוגיה
סדנאות קיץ
סדנהגיל יעד (תלמידים העולים לכיתות)
מדעי הטיסט'-י'
אדריכלותה'-ט'
עולם דיגיטליט'-י'
מערכות רובוטיות מתחיליםה'-ט'
מערכות רובוטיות ממשיכיםה'-ט'
מערכות רובוטיות מתקדמיםח'-יב'
הסדנה תתקיים בשעות 13:20 – 15:00
מחשבים
סדנאות קיץ
סדנהגיל יעד (תלמידים העולים לכיתות)
עולם התוכנהה'-ח'
גרפיקה ממוחשבתה'-ז'
אנימציה ברשתו'-ח'