סדנאות קיץ – מחזור ג'

לאור הביקוש הרב, מחזור נוסף נפתח! 18-25.8.2020

אנו פועלים על פי הנחיות משרד הבריאות ובכפוף לתו הסגול של הטכניון.
הנחיות מפורטות להתנהלות בהתאם לתו הסגול יישלחו למשתתפי סדנאות הקיץ מס' ימים לפני התחלת הפעילות.

למה סדנאות קיץ

הסדנאות פונות אל נוער המעוניין להרחיב את אופקיו ולהכיר נושאים חדשים ומגוונים בתחומי המדע וההנדסה. הלמידה בכל הסדנאות מבוססת על חוויות פעילות בהן לוקחים חלק המשתתפים עצמם בהנחיית צוות הדרכה מיומן. השהות באגף הנוער תאפשר למשתתפים להנות מחדרי לימוד ומעבדות מרווחים המצוידים באביזרי הוראה ומכשור מעבדתי עדכני.
נושאי הסדנאות יוצגו בהתאם לתחומי העניין המרכיבים את עולם המדע וההנדסה:
מדעי הטבע וההנדסה כיצד אנו מסבירים את הסובב אותנו? סדרת הרצאות, הדגמות ובעיקר ניסויים העוסקים בתחומי פיזיקה, ביוטכנולוגיה וכימיה המקנים למשתתף מיומנויות חקר.
מיומנויות יסוד הכרות מעמיקה עם תחומי המדע וההנדסה מחייבת העשרת מיומנויות היסוד. מיומנויות אלה ירכשו המשתתפים בסדנאות העוסקות בפיתוח חשיבה מדעית וחשיבה מתמטית.
הנדסה וטכנולוגיה מבחר רחב של תחומים ממגוון הפקולטות להנדסה בטכניון – מחשבים, חשמל ואלקטרוניקה, רובוטיקה, אווירונאוטיקה, אדריכלות.
המשתתפים בקבוצה זאת של סדנאות יכירו את העקרונות המדעיים וההנדסיים של התחומים השונים. הלמידה תלווה בהתנסויות מעשיות ובמידת האפשר תסתיים בבניית פרויקט גמר.

מידע כללי

גילאי יעד
הסדנאות מיועדות לתלמידים העולים לכיתות ה' – י' בעלי מוטיבציה לימודית, התנהגות נאותה וסקרנות למדע ולהנדסה. על המשתתפים חלים כללי הבטיחות וההתנהגות.
הסדנאות הותאמו לגיל ולרקע המשתתפים בהתאם לדרישות הקדם המפורטות בתיאור תוכן הסדנאות. כל סדנה מוגבלת לכ-20 תלמידים (ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות) משכבות גיל קרובות.
עקרונות הרשמה
יש לבחור סדנאות מתוך הרשימה על פי סדר עדיפות. רצוי לקרוא בעיון את תיאור הסדנאות המפורט, טרם מילוי טופס ההרשמה.
מפאת מספר המקומות המוגבל, השיבוץ לסדנאות מבוצע על פי העיקרון כל הקודם זוכה, לכן מומלץ להקדים את ההרשמה. צוות היחידה לנוער יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר השתתפות בסדנה המדורגת בעדיפות גבוהה.
מועדי הסדנאות
מחזור ג' יתקיים בין התאריכים 18.8.2020 – 25.8.2020
הסדנאות תתקיימנה במתכונת מצומצמת.
מבנה ומקום הסדנאות
הסדנאות נערכות בקרית הטכניון ביחידה לנוער ובפקולטות השונות.
הפעילות מתקיימת בימים א'-ה' למשך 6 ימים. כל סדנה מתקיימת בין השעות 10:40–09:00 או בין השעות 12:50–11:10, ניתן להשתתף ב-2 סדנאות לכל היותר.
תעודות סיום
בתום הפעילות תחולקנה תעודות.
הסעות משותפות
הורים המעוניינים לארגן הסעות משותפות יאשרו בטופס ההרשמה את מסירת הטלפון להורים נוספים לצורך ארגון הסעות.

הרשמה

ניתן להירשם באמצעות טופס הרשמה מקוון באתר.
בנוסף להרשמה, מתבצע תהליך שיבוץ לסדנאות ובתום התהליך תישלח הודעה על השיבוץ. ההודעה תישלח לכתובת הדוא"ל המופיעה בטופס ההרשמה.
רק בתום תהליך הרשמה מלא הכולל טופס הרשמה, גיליון ציונים עדכני, טופס הצהרת הורים ותשלום מלא ירשם התלמיד כמשתתף בסדנאות הקיץ.
לתשומת ליבכם, הרשמה חלקית לא תחשב כהליך הרשמה ולא יתאפשר שיריון מקום או רישום לסדנאות.

במידה ויוחלט שלא לקיים סדנה והנרשם לא ימצא שיבוץ הולם בסדנה אחרת, או במידה והנרשם יידחה מפאת חוסר מקום, יוחזר לנרשם התשלום במלואו (כולל דמי ההרשמה).

מועדי הרשמה
מועדי הרשמה 28.7.20 – 4.8.20. לאחר מועד זה יתקבלו נרשמים על בסיס מקום פנוי בלבד.
יעוץ והדרכה
לשם קבלת יעוץ והדרכה בתהליך הרישום ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 04-8293100 בין השעות 09:00-15:00.
שכר הלימוד
דמי הרשמה בסך 100 ₪ (אינם מוחזרים במקרה של ביטול הרשמה)
מחיר סדנה ראשונה בסך 500 ₪
מחיר כל סדנה נוספת 400 ₪
במקרה של הפסקת הפעילות בהתאם להנחית הרשויות בשל הקורונה, יוחזר שכ"ל באופן יחסי להיקף הפעילות שכבר בוצע.
במידה וההודעה על הפסקת הפעילות תתקבל לפני התחלת הסדנאות, יוחזר שכ"ל במלואו (כולל דמי הרשמה).
תנאי תשלום
התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (עד 4 תשלומים) או במזומן או בהמחאות לפקודת "הטכניון" (עד 4 תשלומים, ל-1 בכל חודש).
הנחה: הנחה בסך ₪100 תינתן לכל נרשם נוסף ממשפחה אחת. ההנחה אינה חלה על דמי ההרשמה.
הפסקת לימודים
ניתנת האפשרות לביטול ההשתתפות ביומיים הראשונים לפעילות. במקרה זה יוחזר התשלום בקיזוז דמי ההרשמה ותשלום בסך 90 ₪ לכל מפגש שהתקיים בכל סדנה עד מועד הביטול.
למען הסר ספק, דמי הרשמה בסך 100 ₪ לא יוחזרו במקרה של ביטול.
לצורך ביטול ההשתתפות על הורה התלמיד להעביר הודעה בכתב ליחידה לנוער בדוא"ל noar@technion.ac.il.

לתשומת לבכם

  • פתיחת כל סדנה והמשך פעילותה מותנים במספר המשתתפים.
  • מעבר בין הסדנאות במהלך הפעילות יתאפשר על בסיס מקום פנוי ביומיים הראשונים בלבד.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי הבטיחות וההתנהגות המקובלים, לרבות עמידה במבדק בטיחות.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות במהלך הסדנה את תכנית הלימודים או חלקים ממנה בהתאם לדרישות אקדמיות, או מכורח נסיבות שונות ובלתי צפויות. כמו כן, רשאית היחידה לנוער לשנות את הימים, השעות, מקום הפעילות של הסדנה ואת מדריכיה.
  • ההדרכה היא בעברית.

כללי בטיחות והתנהגות

במפגש הראשון בכל סדנה נקיים הסבר מפורט על כללי הבטיחות וההתנהגות בפעילויות השונות.
להלן קישור למצגת כללי ההתנהגות ונהלי הבטיחות.
עם סיום ההסברים יתקיים מבדק קצר (לבדיקת הבנת כללי הבטיחות וההתנהגות). המבדק יערך בשפה העברית בלבד.
למשתתפים אשר לא יעמדו בהצלחה במבדק זה תינתן האפשרות לקבל הסברים נוספים ולעבור מבדק נוסף. משתתפים שלא יעמדו בהצלחה גם במבדק הנוסף לא יוכלו להמשיך להשתתף בפעילות.
הודעה על כך תימסר להורים בסוף יום הפעילות.
במקרה זה יוחזר התשלום במלואו.

הסדנאות המוצעות

מדעי הטבע והחיים

סדנאות קיץ
סדנהגיל יעד (תלמידים העולים לכיתות)
רפואהט'-י'
ביוטכנולוגיה בשרות האדםז'-ט'
פיזיקהז'-ט'
כימיהז'-ט'
הנדסה וטכנולוגיה
סדנאות קיץ
סדנהגיל יעד (תלמידים העולים לכיתות)
עולם דיגיטליט'-י'
מערכות רובוטיות מתחיליםה'-ט'
מחשבים
סדנאות קיץ
סדנהגיל יעד (תלמידים העולים לכיתות)
גרפיקה ממוחשבתה'-ז'
אנימציה ברשתו'-ח'