שילוב תלמידי תיכון בלימודים אקדמיים

המרכז לחינוך קדם-אקדמי מקיים תכנית "שילוב תלמידי תיכון בטכניון" המטפחת תלמידי תיכון מצטיינים
ומאפשרת להם להשתלב בלימודים אקדמיים בטכניון, במקביל ללימודיהם בביה"ס, בהתאם לתנאי הקבלה לתוכנית.
בכל הקורסים האקדמיים התלמידים צוברים נקודות לתואר הראשון.
נקודות אלו נשמרות לזכותם לתקופה של עד 5 שנים לאחר השירות הצבאי.
תלמידים שטרם נבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה נדרשים לגשת לבחינת מיון לתכנית.

מועד הבחינה הקרובה: יום ג'- 19.1.2021 בשעה 15:00 ביחידה לנוער שוחר מדע, בניין המרכז לחינוך קדם אקדמי בטכניון. (בהתאם לתנאי ההיבחנות האפשריים במועד זה. יש להתעדכן סמוך למועד הבחינה).
מועד ההרשמה עד ליום ג'- 12.1.2021.
משך הבחינה – שלוש שעות.
הבחינה תהיה בסגנון של שני שאלוני הבגרות של 5 יח"ל – 806 ו-807.
קישור לנושאים למבחן.
קישור לבחינת דוגמה 1.
קישור לבחינת דוגמה 2.

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם:
מרב מרגליות-סילביאן
היחידה לנוער שוחר מדע
הטכניון, חיפה
04-8294534

קבלה לתוכנית
התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בוגרי כיתות י'-י"ב, הלומדים מתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.
הקבלה לתוכנית מותנת בתנאים הבאים:

 1. רישום לתכנית: הרישום לתכנית יתבצע באמצעות טופס הרשמה לתלמיד חדש.
  ההרשמה תתבצע עד שבוע לפני מועד בחינת המיון לתכנית.
  לרישום לתכנית יש לצרף המחאה ע"ס 300 ש"ח לפקודת הטכניון. לתשומת ליבכם, דמי הרישום לתכנית ינוכו משכר הלימוד בעת קבלה לתכנית!
 2. המלצה ואישור בית-הספר: המלצת בית הספר מורכבת משני חלקים:
  1. חוות דעת על התנהגות והרגלי למידה אותה יש לבקש מהמחנך/ת.
  2. המלצה בכתב אותה ניתן לקבל ממורה למקצוע מוגבר, מתחום המדעים המדוייקים.
 3. ציוני תעודה גבוהים: בעת ההרשמה לתכנית ובכל סמסטר בהמשך, יש להגיש גליון ציונים מעודכן. הישגי התלמידים בבית הספר מהווים תנאי להמשך השתתפות בתוכנית. במידה ורמת הציונים בבית הספר תרד, תשקל הפסקת השתתפות התוכנית.
 4. מעבר בחינה במתמטיקה: הבחינה במתמטיקה הינה תנאי קבלה לתוכנית עבור תלמידים שטרם סיימו את בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל. דמי רישום לבחינה הינם 100 ש"ח.
  ההרשמה לבחינה תתבצע בעת ההרשמה לתכנית ועד שבוע לפני מועד בחינת המיון.
  משך הבחינה שלוש שעות.
  מבחנים לדוגמא ניתן למצוא בדף הבית של התכנית.
 5. ראיון אישי עם יועץ התוכנית והרכזת האקדמית: הראיון נועד להכרות אישית עם התלמיד וליבון אפשרויות השתלבות בתוכנית.
  זימון לראיון ישלח לתלמידים שעומדים בתנאי הקבלה לתכנית (עברו מבחן מיון או סיימו את בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל) הראיון יתקיים בנוכחות אחד ההורים.

לאחר השלמת תנאים 1-4 יועברו נתוני התלמיד להחלטת הגורמים המתאימים ותתקבל החלטה באשר לקבלתו לתוכנית. הרישום לקורסים יבוצע רק לאחר האישור.
בסמסטר אביב תשע"ב נפתח מסלול חדשני וייחודי "מתיכון לטכניון", המאפשר לתלמידי תיכון ללמוד קורסים לתואר ראשון בטכניון, במקביל ללימודיהם בתיכון, ולהתקבל לטכניון על בסיס הציונים בקורסים הללו, ללא צורך בתעודת בגרות או בציון של הבחינה הפסיכומטרית.
להלן קישור לאתר התכנית – מתיכון לטכניון.

תוכנית הלימודים

 1. בתחילת הלימודים ירשם התלמיד לקורסי יסוד שהם חובה בלימודי התואר הראשון.
  למעט קורס קומבינטוריקה (104286), הפתוח בפני תלמידי תוכנית "מתיכון לטכניון" בלבד.
  בהמשך, ובמידה ויעמוד בהם בהצלחה, ניתן יהיה להרחיב את תוכנית הלימודים לקורסים נוספים מתוך הרשימה המופיעה בקטלוג הלימודים של הטכניון (מלבד קורסים מהפקולטה ללימודים הומניסטיים, רפואה, ארכיטקטורה וקורסי ספורט). לכל קורס מוגדרים תנאי קבלה ותנאי קדם המשתנים מעת לעת. התנאים הקובעים הם אלה התקפים במועד הרישום לקורס.
 2. מערכת השעות בטכניון נקבעת ע"י ביה"ס לימודי הסמכה. חלק גדול מהקורסים מתנהל בשעות הבוקר, במקביל ללימודים בבית-הספר.
 3. הרישום לקורסים מותנה באישורם של היועץ האקדמי של התוכנית והרכזת האקדמית של היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה.
 4. תלמידי התוכנית ייהנו מזכויות המוקנות לסטודנטים בטכניון. התלמידים יקבלו חשבון מחשב בטכניון ויהיו רשאים להשתמש בשרותי הספריות השונות בקמפוס.

שינוי תוכנית הלימודים
תלמידי התוכנית רשאים לערוך שינויים בתוכנית הלימודים האישית שלהם בהתאם למועד השינויים שנקבע ע"י ביה"ס ללימודי הסמכה עבור כלל הסטודנטים לתואר ראשון.
השינויים יעשו באמצעות "טופס שינוי/ביטול קורסים". ניתן לקבל את הטופס אצל רכזת התוכנית.

עמידה בתנאי התוכנית

תלמיד תיכון יוכל להמשיך את לימודיו בטכניון במסגרת התוכנית אם יעמוד בתנאים הבאים:

 1. ציון 65 לפחות בקורס ראשון.
 2. ציון 70 לפחות בכל קורס נוסף.
 3. ממוצע ציונים מצטבר 80 לפחות במועד הרשמה לקורסים חדשים. אי עמידה בתנאי זה יאפשר רישום לקורסים קודמים בלבד לצורך שיפור ציון.
 4. הרשמה ל- 3 קורסים בסמסטר מחייבת ממוצע 90 לפחות (של שני קורסים או יותר) במועד הרישום לקורסים. כל בקשה לקורס נוסף תבחן בוועדת אישורים.

שכר לימוד
כל קורס בטכניון מאופיין, בין היתר, על ידי נקודות הזכות שהוא מקנה בתהליך צבירת הנקודות לקראת תואר ראשון. שכר הלימוד בכל סמסטר נגזר ממספר נקודות הזכות שהתלמיד לומד באותו הסמסטר.
התעריף עבור נקודת זכות אחת, נכון למועד פרסום מסמך זה, הינו 490 ₪. החל מקיץ תש"פ תעריף נקודת זכות הינו 510 ₪.
שכר הלימוד עבור קורסים המתפרסים על פני יותר מסמסטר אחד הינו 570 ₪ לכל נקודת זכות. החל מסמטר חורף תשפ"א התעריף יהיה 590 ₪ לכל נקודת זכות.
במעמד הרישום לתוכנית ייגבו דמי רישום בגובה 300 ש"ח שלא יוחזרו. סכום זה יקוזז מסך התשלום לאחר הרישום לקורסים.
עם תחילת הסמסטר תישלח לכל תלמיד בקשה לתשלום שכר לימוד בהתאם לקורסים אליהם נרשם.
את שכר הלימוד ניתן לשלם בשלושה תשלומים שווים באמצעות המחאות לפקודת הטכניון או במזומן בלבד.
התעריף מתעדכן מעת לעת והחיוב לכל סמסטר הינו בהתאם לתעריף כפי שיקבע לאותו סמסטר.

הפסקת לימודים
תלמיד שנרשם ללימודים ורוצה להפסיקם חייב לשלוח הודעה בכתב אל:
היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה
המרכז לחינוך קדם-אקדמי (בניין המכינה)
הטכניון, חיפה 32000
או לפקס: 04-8227433.
הודעה שתתקבל עד חודש מתחילת סמסטר תזכה בהחזר מלא של שכר הלימוד, פרט לדמי הרישום.
הודעה שתתקבל לאחר חודש מתחילת סמסטר לא תזכה בהחזר שכר הלימוד.

המרכז לחינוך קדם-אקדמי רשאי להפסיק את השתתפותו של התלמיד בתוכנית במקרים בהם אינו עומד בכללי ההתנהגות והמשמעת הנהוגים בטכניון.

המשך לימודים בטכניון כסטודנט מן המנין
הקבלה לטכניון מותנית בעמידה בבחינה פסיכומטרית וציוני בגרות כנדרש בטכניון.
קבלה לטכניון על סמך רקע אקדמי/הכרה בקורסים שנלמדו במסגרת התוכנית, ישקלו ע"י הגורמים המתאימים בטכניון במועד הרישום להמשך לימודים כסטודנט מן המניין.
נקודות זכות אקדמיות שנצברו בקורסים תקפות ל-5 שנים (לא כולל שרות צבאי או לאומי).
לתנאי אפיק קבלה לטכניון על בסיס צבירת נקודות זכות.

טפסים
עלון מידע.
טופס הרשמה לתלמיד חדש.

חזרה לתוכניות