סדנאות

סדנאות מדע וטכנולוגיה מרתקות לילדים ונוער

אנו פועלים על פי הנחיות משרד הבריאות ובכפוף לתו הירוק בטכניון.

 

מידע כללי | הרשמה ותשלוםכללי בטיחות והתנהגות | הסדנאות המוצעות

תלמידי ד' -יב' מוזמנים להצטרף לסדנאות המאפשרות היכרות קרובה והתנסות מעשית בעולם המדע והטכנולוגיה. הסדנאות מתקיימות במעבדות מתקדמות בהנחיית מדריכים מבית הטכניון. המשתתפים מתנסים בעבודה עם ציוד חדשני ומתקדם. חלק מהסדנאות כוללות פרויקט גמר.
למסיימים מוענקות תעודות השתתפות מטעם הטכניון.

בין הנושאים ניתן למצוא: מחשבים, רפואה, כימיה, פיזיקה, רובוטיקה, הנדסה גנטית, ביוטכנולוגיה, אדריכלות, גרפיקה ממוחשבת ועוד.

סדנאות המדע בשנה"ל תשפ"ב תתקיימנה בימי ב' בין השעות 17:30 – 19:15.
סמסטר א' – חורף – בין התאריכים 25.10.2021 ועד 24.01.2022.
סמסטר ב' – אביב – בין התאריכים 21.02.2022 ועד 23.05.2022.

משך סדנה הינו 24 שעות אקדמיות, ב-12 מפגשים.

מידע כללי

המשתתפים
הסדנאות מיועדות לתלמידי כיתות ה'-יב' ולתלמידים מחוננים ומצטיינים מכיתות ד', בעלי מוטיבציה לימודית, התנהגות נאותה וסקרנות למדע ולהנדסה. על המשתתפים חלים כללי הבטיחות וההתנהגות.
הסדנאות יותאמו לגיל ולרקע המשתתפים בהתאם לדרישות הקדם המפורטות בתיאור תוכן הסדנאות. כל סדנה מוגבלת לכ-20 תלמידים (ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות) משכבות גיל קרובות.
מועדי הסדנאות
סמסטר א' – חורף – בין התאריכים 25.10.2021 ועד 24.01.2022.
סמסטר ב' – אביב – בין התאריכים 21.02.2022 ועד 23.05.2022.
הסדנאות מתקיימות בימי ב' בשבוע בין השעות 17:30 – 19:15.
בימי חופשה של בתי הספר לא תתקיים פעילות.
מבנה ומקום הסדנאות
הסדנאות נערכות באגף הנוער ביחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה, בטכניון.
כל סדנה כוללת 12 מפגשים. כל מפגש נמשך שעתיים אקדמיות.
תעודת סיום
בתום הפעילות תחולקנה תעודות.
הסעות משותפות
הורים המעוניינים לארגן הסעות משותפות יאשרו בטופס ההרשמה את מסירת הטלפון להורים נוספים לצורך ארגון הסעות.

הרשמה ותשלום

להלן קישור לטופס הרשמה מקוון .
בהמשך להרשמה, מתבצע תהליך שיבוץ לסדנאות ובתום התהליך תישלח הודעה על השיבוץ. ההודעה תישלח לכתובת הדוא"ל המופיעה בטופס ההרשמה.
רק בתום כל תהליך הרישום הכולל: מילוי טופס הרשמה וצירוף גיליון ציונים עדכני ירשם התלמיד כמשתתף בסדנאות.
לתשומת ליבכם, הרשמה חלקית לא תחשב כהשלמת תהליך הרישום ולא יתאפשר שיריון מקום או רישום לסדנאות.

המפגש הראשון מהווה מפגש ניסיון. לאחריו ועד לתאריך 01.11.2021 יש להסדיר את נושא התשלום לסדנה.

מועדי הרשמה
ההרשמה לסדנאות תתקיים בין התאריכים 3-14.10.21. לאחר מועד זה יתקבלו נרשמים על בסיס מקום פנוי בלבד.
עקרונות הרשמה
לאחר עיון ברשימת הסדנאות המוצעות בחר את הסדנאות המועדפות עליך.
אנא ציין ברשימה את הסדנאות בהתאם לסדר העדיפות שלך.
מפאת מספר המקומות המוגבל, השיבוץ לסדנה מבוצע על פי העיקרון "כל הקודם זוכה", לכן מומלץ להקדים את ההרשמה. צוות היחידה לנוער יעשה כמיטב יכולתו כדי לאפשר השתתפות בסדנה המדורגת בעדיפות גבוהה.
יעוץ והדרכה
לשם קבלת יעוץ והדרכה בתהליך הרישום ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 04-8293100 בין השעות 09:00-15:00 .
שכר הלימוד ותנאי התשלום
  • מחיר סדנה ראשונה 1050 ₪.
  • מחיר כל סדנה נוספת 800 ₪.

במקרה של הפסקת הפעילות בהתאם להנחית הרשויות בשל הקורונה, יוחזר שכ"ל באופן יחסי להיקף הפעילות שכבר בוצע.
במידה וההודעה על הפסקת הפעילות תתקבל לפני התחלת הסדנאות, יוחזר שכ"ל במלואו.

התשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי (עד 3 תשלומים) למעט "אמריקן אקספרס" ו"דיינרס" או במזומן או בהמחאות לפקודת "הטכניון" (עד 3 תשלומים, ל-1 בכל חודש).
הנחה בסך 150 ₪ תינתן לכל נרשם נוסף מאותה משפחה אחת.

הפסקת לימודים
ניתנת אפשרות לביטול השתתפות ב-3 המפגשים הראשונים לפעילות. במקרה זה יוחזר התשלום בקיזוז תשלום בסך 90 ₪ לכל מפגש שהתקיים בפועל עד מועד הביטול. לאחר מכן ביטול יחוייב בשכ"ל מלא. מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול בכתב מאת הורי התלמיד ביחידה לנוער בדוא"ל noar@technion.ac.il

לתשומת לבכם

  • פתיחת כל סדנה והמשך פעילותה מותנים במספר המשתתפים.
  • מעבר בין הסדנאות במהלך הפעילות יתאפשר רק על בסיס מקום פנוי בשני המפגשים הראשונים בלבד.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי הבטיחות וההתנהגות המקובלים, לרבות עמידה במבדק בטיחות.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות במהלך הסדנה את תכנית הלימודים או חלקים ממנה בהתאם לדרישות אקדמיות, או מכורח נסיבות שונות ובלתי צפויות. כמו כן, רשאית היחידה לנוער לשנות את הימים, השעות, מקום הפעילות של הסדנה ואת מדריכיה.
  • ההדרכה היא בעברית.

כללי בטיחות והתנהגות

במפגש הראשון בכל סדנה נקיים הסבר מפורט על כללי הבטיחות וההתנהגות בפעילויות השונות.
להלן קישור למצגת כללי ההתנהגות ונהלי הבטיחות.
עם סיום ההסברים יתקיים מבדק קצר (לבדיקת הבנת כללי הבטיחות וההתנהגות). המבדק יערך בשפה העברית בלבד.
למשתתפים אשר לא יעמדו בהצלחה במבדק זה תינתן האפשרות לקבל הסברים נוספים ולעבור מבדק נוסף.
משתתפים שלא יעמדו בהצלחה גם במבדק הנוסף לא יוכלו להמשיך להשתתף בפעילות.
הודעה על כך תימסר להורים בסוף יום הפעילות.
במקרה זה יוחזר התשלום במלואו.

הסדנאות המוצעות

סמסטר א'

שם הסדנהיום-שעהגיל יעד
אדריכלות ותכנון סביבתייום ב', 17:30-19:15ה'-ט'
גרפיקה ממוחשבתיום ב', 17:30-19:15ה'-ז'
מתאים גם לתלמידים בכיתה ד' מחוננים ומצטיינים
מסע בין מספריםיום ב', 17:30-19:15ה'-ו'
מערכות רובוטיות מתחיליםיום ב', 17:30-19:15ה'-ט'
מתאים גם לתלמידים בכיתה ד' מחוננים ומצטיינים
מערכות רובוטיות ממשיכיםיום ב', 17:30-19:15ה'-ט'
ניסויים והדגמות בכימיה ובפיסיקהיום ב', 17:30-19:15ז'-ט'
רפואהיום ב', 17:30-19:15ט'-י'
סמסטר ב'
שם הסדנהיום-שעהגיל יעד
אדריכלות ותכנון סביבתייום ב', 17:30-19:15ה'-ט'
אנימציה ברשתיום ב', 17:30-19:15ו'-ח'
ביוטכנולוגיה בשירות האדםיום ב', 17:30-19:15ז'-ט'
הצופן הגנטייום ב', 17:30-19:15י'-יב'
מערכות רובוטיות מתחיליםיום ב', 17:30-19:15ה'-ט'
מתאים גם לתלמידים בכיתה ד' מחוננים ומצטיינים
מערכות רובוטיות ממשיכיםיום ב', 17:30-19:15ה'-ט'
עולם התוכנהיום ב', 17:30-19:15ה'-ח'
מתאים גם לתלמידים בכיתה ד' מחוננים ומצטיינים