אנימציה ברשת

בסדנה זאת נלמד כלי יסוד ממוחשבים המאפשרים פיתוח של סרטוני הנפשה (אנימציה).
התוכנה הידידותית Animate מאפשרת לבנות סרטוני הנפשה.
במהלך הסדנה ילמדו התלמידים לבנות אלגוריתמים שיאפשרו תכנון מוקדם של סרטון (בימוי הסרטון) וכן כלים לעיצוב ועריכה של הסרטונים.
הפרויקט האישי של כל תלמיד יכלול אוסף סרטונים אותם יוכל לארגן בגלריה או אתר אישי.