סדנאות מתמשכות

יסודי

רשימת תכני סדנאות מתמשכות
תחום ידעסדנה
כימיהאשנב למדע
הנדסהגרפיקה ממוחשבת
הנדסהעולמות קטנים - מבוא לתכנות
הנדסהמערכות רובוטיות מתחילים
הנדסהמסע בין מספרים
מיומניות יסודמסע בין מספרים
בין-תחומיאשנב מדע - פיתוח חשיבה מדעית
בין-תחומיאדריכלות

חטיבת ביניים

רשימת תכני סדנאות מתמשכות
תחום ידעסדנה
מדעי החייםרפואה
מדעי החייםביוטכנולוגיה בשרות האדם
הנדסהמערכות רובוטיות מתחילים
הנדסהמערכות רובוטיות ממשיכים
הנדסהאנימציה ברשת
הנדסהעולם דיגיטלי
הנדסהאדריכלות
הנדסהמדעי הטיס
הנדסהעולם התוכנה
מיומניות יסודמסע בין מספרים
מיומניות יסודפיתוח חשיבה מתמטית
מיומניות יסודגיאומטריה בכל
בין תחומיאשנב למדע - פיתוח חשיבה מדעית
בין תחומיגיאומטריה בכל

חטיבה עליונה

רשימת תכני סדנאות מתמשכות
תחום ידעסדנה
מדעי החייםרפואה
מדעי החייםהנדסה גנטית
הנדסהמערכות רובוטיות מתקדמים
הנדסהמדעי הטיס
הנדסהעולם דיגיטלי
הנדסהאדריכלות