אישור תשלום

אנו מאשרים:

  1. קבלת טפסי הרשמתך לסדנאות הקיץ
  2. קבלת התשלום עבור שכ"ל לסדנאות הקיץ

לתשומת ליבך, במידה ולא צורפו כל המסמכים הדרושים (גיליון ציונים אחרון ו/או אישור הורים חתום) תהליך הרישום לסדנאות  לא הסתיים.

במקרה של שאלות ניתן ליצור קשר עמנו קשר טלפוני 04-8293100

בברכה,
צוות היחידה לנוער שוחר מדע.