ימי מדע

יום מדע – ימי מדע מתקיימים בשעות הבוקר עד השעה 15:30. מבנה יום מדע בודד כולל:

  • הרצאת העשרה במגוון תחומי המדע, ההנדסה והטכנולוגיה
  • פעילות התנסותית במעבדות השונות

יסודי | חט"ב | חט"ע

יסודי

הרצאות העשרה
הדגמות ותגובות בכימיה
טעימות בפיזיקה
מעבדות
חקר האור והצבע
סבונים ותחליבים

חט"ב

הרצאות העשרה
הדגמות ותגובות בכימיה
חיידקים בשרות האדם
דנא ומה שמעבר
חישנים ננומטריים
טעימות בפיזיקה
יחס הזהב וסדרת פיבונאצ'י
מדע והנדסה של גשרים
מערכת השמש ומה שמעבר
מזעור המידע
מסתורי היקום
פתרון בעיות הנדסיות בעזרת קרומי סבון
שיטות להתפלת מים
תעתועי ראיה
מעבדות
אנרגיה מתחדשת
גבישים וגידולם
דנא כמודל ומציאות
העולם הדיגיטלי
התנגשויות והחוק השלישי של ניוטון
חקר האור והצבע
טביעת אצבע בכימיה
טיפול וטיהור במי שתייה
כרומטוגרפיה
סבונים ותחליבים
עולם הסוכרים
על טעם ועל ריח
צלילי מדע - חקירת גלי קול
רובוטיקה - תנועה ותמסורת
תחרויות במתמטיקה

חט"ע

הרצאות העשרה
אפיגנטיקה - העולם שמעבר לדנא
ביואינפורמטיקה
המח בחזית המחקר
הנדסה בגודל מולקולה
חדשנות במחקר הרפואי
חורים שחורים
נפלאות הגרעין
רמות אנרגיה באטום
מעבדות
יסודות האווירונאוטיקה 1 - כוח הגרר
יסודות האווירונאוטיקה 2 - כוח העילוי
אימונולוגיה
הפקת דנא מבצל
חקירת גלי המים וגלי האור
חקירת תנועה
טכנולוגיות הפרדת תערובות
טרנספורמציה גנטית
יישומים בספקטרופוטומטריה
מדידת מהירות האור
מתמטיקה ויופי ויזואלי
ניסוי תומסון - תנועת אלקטרונים בשדה מגנטי
רובוטיקה - עולם החישה