אשנב למדע

מטרת סדנה זו היא לעודד את התפתחות החשיבה המדעית של המשתתפים ולהכשירם ללימודי מדע. כדי ללמוד פיזיקה, כימיה או ביולוגיה בצורה מעמיקה ומהנה הלומדים צריכים להשתמש בדפוסי חשיבה מיוחדים.
דפוסי החשיבה האופייניים הם: שליטה על משתנים, יחס, שווי משקל ואיזון, הסתברות, מיון ועוד. בסדנה יתרגלו המשתתפים מרכיבי חשיבה אלה באמצעות ניסויים מעבדתיים מהנים ופעילויות למידה מעניינות. במהלך הסדנה יערכו פעילויות בביולוגיה, בפיזיקה ובכימיה של היום-יום.
למשתתפים בסדנה זו נדרשים רצון ויכולת להתמודד עם אתגרים מדעיים.