רפואה

מטרת הסדנה להפגיש את המשתתפים עם העולם הקסום של מדע הרפואה.
הסדנה עוסקת במבנה גוף האדם, פעולת המערכות השונות והקשרים ביניהן. כן עוסקת הסדנה בזיהומים ומחלות דם: מה גורם להם, כיצד ניתן למנוע אותם ומהו הטיפול הרפואי בהם.
הסדנה משלבת התנסות מעבדתית חווייתית הכוללת ניסויים, תצפיות במיקרוסקופ, ניתוח לב וניתוח מח.