מערכות רובוטיות מתקדמים EV3

במהלך הסדנה נלמד תכנות מתקדם בסביבה הרובוטית LEGO Mindstorms EV3. הלמידה בסביבה רובוטית מעניקה לתלמידים הזדמנות לפתח מיומנויות בתחום התכנות, להתנסות בחשיבה הנדסית, הבנה מערכתית ועוד.
באמצעות למידה שיתופית – חווייתית, התלמידים יתכנתו את הרובוטים ויבחנו את פעולתם. תפקוד הרובוט מספק לתלמידים משוב מיידי על התכנות שלהם ומאפשר להם לשפר את הבנתם ולשכלל את המיומנויות שלהם.
במהלך הסדנה ילמדו התלמידים להגדיר משתנים, יכירו סוגי מידע וילמדו להשתמש בהם ולבצע עליהם פעולות. בהמשך ילמדו על פונקציות והגדרת קלט ופלט של פונקציות. לאחר מכן ילמדו פקודות המאפשרות תקשורת בין הלבנות
במהלך הסדנה יבצעו התלמידים משימות ברמת מורכבות הולכת וגדלה ובמפגשים האחרונים יבצעו פרויקט המשלב את כל הפונקציות התכנותיות שלמדו.
הסדנה מיועדת לתלמידים עם רקע קודם ברובוטיקה, השולטים בפקודות בסיסיות ומכירים עבודה עם משתנים.