מערכות רובוטיות מתקדמים EV3

במהלך הסדנה נלמד תכנות מתקדם בסביבה הרובוטית LEGO Mindstorms EV3. הלמידה בסביבה רובוטית מעניקה לתלמידים הזדמנות לפתח מיומנויות בתחום התכנות, להתנסות בחשיבה הנדסית, הבנה מערכתית ועוד.
באמצעות למידה שיתופית – חווייתית, התלמידים יתכנתו את הרובוטים ויבחנו את פעולתם. תפקוד הרובוט מספק לתלמידים משוב מיידי על התכנות שלהם ומאפשר להם לשפר את הבנתם ולשכלל את המיומנויות שלהם.
במהלך הסדנה ילמדו התלמידים להגדיר משתנים, יכירו סוגי מידע וילמדו להשתמש בהם ולבצע עליהם פעולות. בהמשך ילמדו על פונקציות והגדרת קלט ופלט של פונקציות. לאחר מכן ילמדו פקודות המאפשרות תקשורת בין הלבנות
במהלך הסדנה יבצעו התלמידים משימות ברמת מורכבות הולכת וגדלה ובמפגשים האחרונים יבצעו פרויקט המשלב את כל הפונקציות התכנותיות שלמדו.
הסדנה מיועדת לתלמידים עם רקע קודם ברובוטיקה, השולטים בפקודות בסיסיות ומכירים עבודה עם משתנים.

מערכות רובוטיות ממשיכים

מיועד לבוגרי הסדנה מערכות רובוטיות מתחילים
במהלך הסדנה יורחב הידע בבקרת רובוטים ויוצגו מנגנוני חישה שונים המאפשרים שליטה ברובוט. התלמידים ילמדו תכנית מחשב מתקדמת המאפשרת תכנות ובקרה של רובוטים.
הדגש בסדנה זו הוא בעיקר על תכנות הרובוט.
הסדנה תכלול ביצוע פרויקט קבוצתי המשלב יישום של תכנות מתקדם

מערכות רובוטיות מתחילים

הסדנה תעסוק בתכנון ובנייה של מערכות רובוטיות מבוקרות מחשב. בסדנה ילמדו מושגי יסוד בבקרה ובתכנות. המשתתפים בסדנה יכירו מערכות הנדסיות שונות וסוגי בקרה וילמדו לכתוב תוכניות מחשב המאפשרות תכנות מערכות אוטונומיות. במהלך הסדנה יוצג מודל המערכת, ויוסבר כיצד מתכננים מערכות הנדסיות.
מיומנויות התוכנה הנדרשות ילמדו במהלך הסדנה ולא נדרש ידע מוקדם

עולם דיגיטלי

הסדנה תעסוק בעקרונות הבסיסיים בתחומי הלוגיקה והמתמטיקה הבינארית המהווים את בסיס האלקטרוניקה. במהלך הסדנה, התלמידים יבינו את ההבדלים בין עולם אנלוגי לעולם דיגיטלי ואת ההשפעה של אלקטרוניקה על חיי היומיום שלנו. התלמידים ילמדו את יסודות התכנון ויתנסו במימושם. ההתנסויות יקיפו את הנושאים הבאים: קידוד ושידור אותות חשמליים והמרת מספרים עשרוניים לשפה בינארית, המרת תמונות שחור-לבן ותמונות בצבע לשפה בינארית, בניית מעגלים חשמליים הכוללים שערים לוגיים , הכרת טבלאות אמת, התנסות בהדלקת תצוגת 7 מקטעים ובקר ארדואינו, הכרת רכיב דלגלג , שימוש באלגברה בוליאנית ופישוט פונקציות לוגיות בעזרת מיפוי קרנו. לקראת סיכום הסדנה, התלמידים יתכננו פרויקט אישי ויממשו את פתרונותיהם בעזרת תוכנות מחשב ייעודיות אותן יכירו במהלך הסדנה.
מיומנויות התוכנה הנדרשות ילמדו במהלך הסדנה ולא נדרש ידע מוקדם

אדריכלות ותכנון סביבתי

אדריכלות (ארכיטקטורה) עוסקת בתכנון ועיצוב מבנים וחללים. היא משלבת אומנות, מדע, הנדסה וסביבה.
המשתתפים בסדנה יקבלו כלים אדריכליים בסיסיים של גרפיקה אדריכלית ושרטוט אדריכלי וילמדו נושאים כגון: טכנולוגיות בנייה, עקרונות עיצוב, צבע, פרספקטיבה, אקלים, חומרים, תאורה, עקרונות התפישה החזותית ועוד.
הסדנה תתמקד בתכנון ועיצוב פרויקט ארכיטקטוני אישי של מבנה תוך התייחסות למגוון שיקולים: טכנולוגיים-מדעיים, אקלימיים ואמנותיים.
החומרים וכלי העבודה הדרושים יחולקו במהלך הסדנה.
המשתתפים בסדנה יחולקו לפי קבוצות גיל. תכני כל סדנה מותאמים לגיל התלמידים. הסדנה המיועדת לתלמידים צעירים מתמקדת בתכנון בתים. (סדנה זו נקראה בעבר "אדריכלות ועיצוב בתים")
הסדנה המיועדת לתלמידים בוגרים מתמקדת במבני ציבור. (סדנה זו נקראה בעבר "אדריכלות כמדע ואומנות").
עם זאת הכלים האדריכליים הנלמדים בשתי הסדנאות חופפים, כאשר בסדנה לבוגרים יש הרחבה, העמקה וחשיפה לכלים ממוחשבים.

מדעי הטייס

בסדנה זו ילמדו המשתתפים נושאים מגוונים מעולם האווירונאוטיקה כגון: אווירודינמיקה, מבנה המטוס, ייחודו ותפקידו, סוגים שונים של הנעת מטוסים ועוד.
לצורך המחשת והדגמת העקרונות הנלמדים במהלך הסדנה משתתפים יבצעו ניסויים בדגמים של מטוס שיבנו באופן עצמאי ובמנהרות רוח ייחודיות הקיימות במעבדות היחידה לנוער.