עולם דיגיטלי

הסדנה תעסוק בעקרונות הבסיסיים בתחומי הלוגיקה והמתמטיקה הבינארית המהווים את בסיס האלקטרוניקה. במהלך הסדנה, התלמידים יבינו את ההבדלים בין עולם אנלוגי לעולם דיגיטלי ואת ההשפעה של אלקטרוניקה על חיי היומיום שלנו. התלמידים ילמדו את יסודות התכנון ויתנסו במימושם. ההתנסויות יקיפו את הנושאים הבאים: קידוד ושידור אותות חשמליים והמרת מספרים עשרוניים לשפה בינארית, המרת תמונות שחור-לבן ותמונות בצבע לשפה בינארית, בניית מעגלים חשמליים הכוללים שערים לוגיים , הכרת טבלאות אמת, התנסות בהדלקת תצוגת 7 מקטעים ובקר ארדואינו, הכרת רכיב דלגלג , שימוש באלגברה בוליאנית ופישוט פונקציות לוגיות בעזרת מיפוי קרנו. לקראת סיכום הסדנה, התלמידים יתכננו פרויקט אישי ויממשו את פתרונותיהם בעזרת תוכנות מחשב ייעודיות אותן יכירו במהלך הסדנה.
מיומנויות התוכנה הנדרשות ילמדו במהלך הסדנה ולא נדרש ידע מוקדם