מערכות רובוטיות מתחילים

הסדנה תעסוק בתכנון ובנייה של מערכות רובוטיות מבוקרות מחשב. בסדנה ילמדו מושגי יסוד בבקרה ובתכנות. המשתתפים בסדנה יכירו מערכות הנדסיות שונות וסוגי בקרה וילמדו לכתוב תוכניות מחשב המאפשרות תכנות מערכות אוטונומיות. במהלך הסדנה יוצג מודל המערכת, ויוסבר כיצד מתכננים מערכות הנדסיות.
מיומנויות התוכנה הנדרשות ילמדו במהלך הסדנה ולא נדרש ידע מוקדם